Overview - A3 Workshop
 

 

 

 
Group Leader:

 

Professor Xianhui Chen, The Supervisor

chenxh@ustc.edu.cn 

 

Staff:

  

 

Ziji Xiang 项子霁,Professor

zijixiang@ustc.edu.cn

 

Jianjun Ying 应剑俊,Research  Professor

yingjj@ustc.edu.cn

 

 

Xigang Luo 罗习刚,Associate Professor

xgluo@ustc.edu.cn

 

 

   

 

Post-Doc Research Fellows:
Mengzhu Shi 石孟竹

mzshi@mail.ustc.edu.cn

 

Ye Yang 阳晔

yangye2@ustc.edu.cn

 

 

 

PhD Candidates:
Wenxiang Wang 王文祥

wenxiang@mail.ustc.edu.cn

 

Xiangyu Hua 华翔宇

huaxy@mail.ustc.edu.cn

 
Zhaohang Li 李朝航

lzh11111@mail.ustc.edu.cn

 

Shihao Liu 刘仕豪

leo2015@mail.ustc.edu.cn

 

Zuowei Liang 梁作伟

lzuowei@mail.ustc.edu.cn

 

Wanru Ma 马婉茹

mwr19@mail.ustc.edu.cn

 

Hongyu Li 李弘禹

lihongyu@mail.ustc.edu.cn

 

Nan Zhang 张楠

nanzzz@mail.ustc.edu.cn

 
Ping Wu 吴平

pw1997@mail.ustc.edu.cn

 

Jiaxiang Ma 马嘉祥

majiaxiang@mail.ustc.edu.cn

Chen Chen 陈晨

chen20@mail.ustc.edu.cn

 

Xinyu Chen 陈新宇

chenxinyu@mail.ustc.edu.cn

 

Kaixin Tang 唐凯鑫

tangkx@mail.ustc.edu.cn

 
Zongyao Huang 黄宗耀

hzy0911@mail.ustc.edu.cn

Houpu Li 李厚朴

lhp3151465@mail.ustc.edu.cn

 

 

 

Zhiwei Wang 王智炜

almerwang001@mail.ustc.edu.cn

 

 

Kaibao Fan 范开宝

fankb@mail.ustc.edu.cn

Yikang Li 栗一康

liyk@mail.ustc.edu.cn

 

Master Candidates:
Feixiong Quan 全飞熊

feixiongquan@mail.ustc.edu.cn

Tao Qi 齐涛

qit@mail.ustc.edu.cn

Yuxin Zhu 朱宇昕

zhuyuxin@mail.ustc.edu.cn

Qiangyuan Liu 刘清源

liuqingyuan@mail.ustc.edu.cn

Zhengjie Wang 王郑杰

zhengjie23@mail.ustc.edu.cn

Mei Du 杜梅

sa975714338@mail.ustc.edu.cn

Bangzhu Xuan 宣邦祖

sa23002032@mail.ustc.edu.cn

   
       
       

 

        Former Members of the Team